VÝCHOVNÝ PORADCE

Informace výchovného poradce

Funkci výchovného poradce na škole vykonává paní učitelka Hana Novotná, má k tomu stanovené pravidelné konzultační hodiny. O individuální konzultaci lze také požádat elektronickou poštou na adrese: zs.poradce@seznam.cz, kam můžete zasílat i další otázky související například s volbou povolání.

Linka bezpečí, z.s., –  telefonická krizová pomoc dětem. Poskytujeme zdarma a anonymně služby telefonické krizové pomoci a e-mailové a chatové poradny pro děti a mládež z celé České republiky a rovněž v rámci naší druhé služby Rodičovská linka pomáháme všem dospělým osobám, které jednají v zájmu dítěte (tj. rodičům, pedagogům ad.). Další informace o našich službách naleznete na www.linkabezpeci.cz

rodicovskalinka-letak

linkabezpeci-skolni-letak

linkabezpeci-letak

PRAVIDELNÉ KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉHO PORADCE

Čtvrtek 10.00 hodin až 12.00 hodin a 14.00 hodin až 16.00 hodin
Nutné telefonické objednání na telefonu 778485380 nebo e-mailem.

ČASOVĚ TEMATICKÝ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE – 2019/20 k nahlédnutí zde.

V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE 2020-21 NEPŘIPRAVUJEME SETKÁNÍ RODIČŮ A ŽÁKŮ SE ZÁSTUPCI STŘEDNÍCH ŠKOL

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVĚ STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ve školním roce 2019-20 naleznete zde.

Pomůcku pro volbu správné střední školy naleznete i na stránkách www.stredniskoly.cz.

Pro domácí přípravu doporučujeme stránky www.umimecesky.cz a www.umimematiku.cz.

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti

  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
  • Poradenství k volbě povolání
  • Spolupráce s organizacemi
  • Péče o žáky s poruchami učení
  • Poskytování informací k volbě povolání
  • Peče o žáky neprospívající
  • Poskytování odborných informací rodičům a metodické vedení učitelů
  • Mapování klimatu školy

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
* Orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání a vývoj vyžadují zvláštní pozornost, na základě informací od třídních učitelů, popř. jiných pedagogických pracovníků školy, příprava návrhů na další péči o tyto žáky
* Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou
* Koordinace poradenských služeb poskytovaných žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
* Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • Postup řešení jednotlivých situací při přiznávání podpůrných opatření naleznete zde.

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
* Společné jednání se zákonnými zástupci žáka, tj. žádost o pomoc při řešení vzniklého problému
* Svolání výchovné komise v případě závažných provinění se proti školnímu řádu nebo opakujících se prohřešků
* Jednání s organizacemi zabývajícími se péčí o děti a mladistvé

Poradenství k volbě povolání
* Informace o oborech vzdělávání a jednotlivých profesích
* Informace o vzdělávací nabídce středních škol a učilišť
* Informační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče
* Informace o přijímacím řízení
* Seznámení s informačními zdroji k volbě dalšího vzdělávání
* Spolupráce s třídním učitelem vycházejících žáků

Spolupráce s organizacemi
* Pedagogicko psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou, popř. další poradny
* Středisko výchovné péče
* Orgány péče o dítě    Informace OSPOD – leták 1.část  zde.    Informace OSPOD – leták 2.část  zde.
* Policie ČR
* IPS Úřadu práce Rychnov nad Kněžnou

INFORMACE K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Naše škola vydá každému žákovi na základě Vašeho závazného sdělení o volbě dalšího studia dcery nebo syna (uveďte přesnou adresu školy a přesný kód a název studijního oboru) dvě vytištěné přihlášky, na nichž pouze doplníte datum účasti na přijímacím řízení, Váš podpis a podpis žáka – žákyně.Ty pak sami zašlete řediteli příslušné střední školy.

Žádost o vydání přihlášky si můžete vytisknout zde.
Stejně tak obdržíte zápisový lístek – speciální blanket, který na základě výsledků přijímacího řízení vyplníte a zašlete ředitelství střední školy, pro kterou se žák rozhodl.

Výchovná poradkyně upozorňuje rodiče, že na základě rozhodnutí krajského úřadu, odboru školství, budou žáci konat přijímací zkoušky na všechny maturitní obory!
Zápisový lístek obdržíte u výchovného poradce a jeho přijetí stvrdíte podpisem. Termín vyzvednutí Vám bude prostřednictvím Vašeho dítěte sdělen.

CO DĚLAT PRO PŘIJETÍ NA SŠ

Sdělení MŠMT o NOVÝCH PODMÍNKÁCH  a termínech konání přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2021 – kompletní  informace budou včas aktualizovány.

Informace pro rodiče vycházejících žáků z 9. ročníku 2021 – 2022přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou ZDE.

Informace pro rodiče žáků 5. ročníků k přijímacímu řízení na gymnázia ve školním roce 2021 – 2022. ZDE

Každý žák obdrží zápisový lístek, který podle níže uvedených pokynů rodiče spolu s ním vyplní a odevzdají v termínu na příslušnou školu.

Informace rodičům a pokyny k vyplnění zápisového lístku – 9. ročník budou aktualizovány v únoru 2021.

Informace rodičům a  pokyny k vyplnění zápisového lístku – 5. ročník budou aktualizovány v únoru 2021.

V případě nepřijetí je možnost podat odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Návod k postupu najdete po rozkliknutí následujícího odkazu! Pokyny k odvolání proti nepřijetí zde.

INFORMACE PPP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - OBJEDNÁNÍ

Pedagogicko psychologická poradna v Rychnově nad Kněžnou informuje rodiče o způsobu objednávání dětí k vyšetření. Klikněte na tento odkaz!

Tyto webové stránky využívají analytický soubor cookie pro vylepšení funkcí webových stránek a analýzu využívání webových stránek dle zásad GDPR. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít