ŠKOLSKÁ RADA

TŘÍDNÍ DŮVĚRNÍCI VE ŠK. ROCE 2020/21 - aktualizováno 20.9.2020

1. A   Čepelová Čermáková Lenka

2. A   Škraňková Pavla

3. A   Cejnarová Kristýna

4. A   Mědílek Aleš

5. A   Čejpa Ivo

6. A   Petrová Eva

6. B   Horáková Ester

7. A   Ovčariková Simona

8. A   Tobiášková Veronika

8. B   Hofmanová Lenka

9. A   Ježková Veronika

Kontakt na důvěrníky poskytnou třídní učitelé.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021- aktualizováno 20.9.2020

Petr Sadovský, předseda – zástupce zřizovatele 

kontakt: p.sadovsky@mestodobruska.cz

Lucie Hornofová, členka – zástupkyně rodičů 

kontakt: l.hornofova@seznam.cz; telefon 605 569 484

Petra Poulová, členka – zástupkyně pedagogických pracovníků 

kontakt: poulova.petra@centrum.cz

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2020/2021

26.4.2021
Volby proběhly prostřednictvím anonymní ankety v aplikaci Bakaláři v termínu čtvrtek 22. dubna 2021 0:01 až neděle 25. dubna 2021 23:59.
Volby zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
Navrženi byli čtyři kandidáti.
Celkový počet oprávněných osob byl 206 – rodič volil pouze jednou (u nejstaršího sourozence). Volilo 76 osob, což je 37%.
Celkem bylo odevzdáno 76 platných hlasů.
Členkou školské rady jako zástupce rodičů byla zvolena paní Ester Horáková, která získala 34 hlasy.

Volby zástupce z řad pedagogických pracovníků školy
Navržena byla jedna kandidátka.
Celkový počet oprávněných osob byl 29 osob, volilo 24 osob (83%).
Celkem bylo odevzdáno 24 platných hlasů.
Paní Petra Poulová byla zvolena členkou školské rady jako zástupkyně pedagogů, obdržela 24 hlasy.

 

Děkujeme všem kandidátům z řad rodičů za ochotu a zájem kandidovat.
Děkujeme všem, kteří se voleb zúčastnili.
Volby jsou platné, protože volila min. pětina oprávněných voličů z řad rodičů a min. polovina z řad pedagogů.
Školská rada v novém složení (p. Sadovský, p. Poulová, p. Horáková) bude pracovat od 12. 7. 2021. První schůzka bude svolána na začátku září 2021.

 

 

15.4.2021

Vyhlášení termínu voleb po ukončení nouzového stavu

1) Přípravný výbor předložil školské radě přijaté návrhy kandidátů za rodiče:
Petr Poláček (1. A)
Petr Novotný (3. A a 9. A)
Veronika Ježková (5. A a 9. A)
Ester Horáková (6. B)

2) Přípravný výbor předložil školské radě přijaté návrhy kandidátů za ped. pracovníky školy:
Mgr. Petra Poulová

3) Přípravný výbor jmenoval členy volební komise a pověřil je úkoly:
Petra Poulová, Lucie Hornofová, Pavlína Novotná Horká – příprava anonymní ankety v Bakalářích a její odzkoušení
Magdalena Hlavsová – příprava volebních seznamů

4) Způsob voleb:
Volební řád umožňuje volby organizovat jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. Vzhledem k mimořádné pandemické situaci školská rada schválila elektronický způsob volby komunikačními prostředky na dálku. Volby do školské rady proběhnou prostřednictvím anonymní ankety ve školní aplikaci Bakaláři,
do které mají všichni rodiče i ped. pracovníci přístup zabezpečený heslem. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že mají správné přístupové údaje do webové aplikace Bakaláři, popř. si je aktualizovali u třídních učitelů.

5) Je stanoveno, že bude volen jeden člen rady z řad ped. pracovníků, jeden z řad rodičů a jednoho jmenuje zřizovatel.

6) Je-li na škole více sourozenců, volí rodiče pouze jednou, a to u nejstaršího.

7) Termín voleb:
hlasování bude probíhat 4 dny
od čtvrtka 22. dubna 2021 do neděle 25. dubna 2021.
Mandát členů stávající rady končí opatřením MŠMT 3 měsíce po ukončení nouzového stavu (11. července 2021).

8) Rodiče budou o průběhu voleb do školské rady informováni na online třídních schůzkách ve čtvrtek 15. dubna 2021. Rodiče budou ještě upozorněni mailem v den zahájení hlasování. Všechny informace jsou také průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy a na vývěsce.

Za přípravný výbor
Petra Poulová, členka školské rady
Zveřejněno na www stránkách školy 15. 4. 2020

—————————————————————————————

  1. 10. 2020

Dnešního dne proběhla schůzka školské rady, která odsouhlasila
Upřesnění formy a termínu voleb

1) Přípravný výbor předložil školské radě přijaté návrhy kandidátů za rodiče:
Petr Poláček (1. A)
Petr Novotný (3. A a 9. A)
Veronika Ježková (5. A a 9. A)
Ester Horáková (6. B)

2) Přípravný výbor předložil školské radě přijaté návrhy kandidátů za ped. pracovníky školy:
Mgr. Petra Poulová

3) Přípravný výbor jmenoval členy volební komise a pověřil je úkoly:
Petra Poulová, Lucie Hornofová, Pavlína Novotná Horká – příprava anonymní ankety v Bakalářích a její odzkoušení
Magdalena Hlavsová – příprava volebních seznamů

4) Volební řád umožňuje volby organizovat jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. Vzhledem k mimořádné pandemické situaci školská rada schválila elektronický způsob volby komunikačními prostředky na dálku.
Volby do školské rady proběhnou prostřednictvím anonymní ankety ve školní aplikaci Bakaláři, do které mají všichni rodiče i ped. pracovníci přístup zabezpečený heslem. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že mají správné přístupové údaje do webové aplikace Bakalářů, popř. si je aktualizovali u třídních učitelů.

 5) Je stanoveno, že bude volen jeden člen rady z řad ped. pracovníků, jeden z řad rodičů a jednoho jmenuje zřizovatel.

6) Je-li na škole více sourozenců, volí rodiče pouze jednou, a to u nejstaršího.

 7) Termín voleb se posouvá vzhledem k pokynu MŠMT ze dne 29. 10. 2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Volby proběhnou po ukončení nouzového stavu a hlasování bude probíhat 4 dny (od čtvrtka do neděle). Mandát členů stávající rady končí tímto nařízením 30 dní po ukončení nouzového stavu.

8) Minimálně týden před započetím voleb budou rodiče informování mailem, stejně tak budou upozorněni v den zahájení hlasování. Rodiče budou o průběhu voleb do školské rady informováni také na online třídních schůzkách ve čtvrtek 12. listopadu. Všechny informace jsou také průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy a na vývěsce.

Za přípravný výbor
Petra Poulová, členka školské rady
Zveřejněno 31. 10. 2020


12. 10. 2020

Mandát všech členů rady končí 31. 12. 2020. Ředitelka školy Mgr. Michaela Petráčková vyhlásila podle Školského zákona, § 167 a 168, volby do nové rady po uplynutí volebního období rady stávající. Dne 12. 10. 2020 jmenovala tříčlenný přípravný výbor ve složení paní Poulová, paní Hornofová a paní Novotná Horká, který zajistí volby do Školské rady při Základní škole, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023, tj. na 3 roky. O volbách byli zákonní zástupci informováni na třídních schůzkách 10. září, informace k průběhu voleb jsou zaslány 12. 10. 2020 rodičům na mail a jsou zveřejněny na vývěsce školy a na internetových stránkách školy. Podle volebního řádu je hlasování tajné, za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň 1/5 oprávněných osob z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a alespoň 1/2 oprávněných z řad pedagogických pracovníků školy.

Přípravný výbor svolává všechny oprávněné osoby (tj. zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky školy), aby se zúčastnili voleb ve čtvrtek 12. 11. 2020 v době 7.00 – 8.00 a 14.30 – 17.00 ve vestibulu školy. V případě mimořádné situace mohou volby proběhnout i jiným než prezenčním způsobem, o kterém budou oprávněné osoby včas informováni.

Zároveň vyzýváme všechny oprávněné osoby, aby navrhly přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě. Návrhy podávejte písemně členům přípravného výboru nejpozději do 30. října 2020 do 12:00, kontakt: poulova.petra@centrum.cz.

Za přípravný výbor Petra Poulová

PROGRAMY JEDNÁNÍ RADY ŠKOLY

Kompletní zápisy z jednání Školské rady jsou uloženy v kanceláři školy.

Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2021

Tyto webové stránky využívají analytický soubor cookie pro vylepšení funkcí webových stránek a analýzu využívání webových stránek dle zásad GDPR. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít