ŠKOLSKÁ RADA

TŘÍDNÍ DŮVĚRNÍCI VE ŠK. ROCE 2020/21 - bude aktualizováno k 20.9.2020

  1. A   Cejnarová Kristýna
  2. A   Cerman Jiří
  3. A   Čejpová Monika
  4. A   Čtvrtečková Markéta
  5. A   Králíček Jan
  6. A   Fialová Petra
  7. A   p. Hofmanová
  8. A   Kavánová Jana
  9. A   Vomáčková Martina

Kontakt na důvěrníky poskytnou třídní učitelé.

SLOŽENÍ RADY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021- bude aktualizováno k 30.9.2020

Petr Sadovský, předseda – zástupce zřizovatele 

kontakt: p.sadovsky@mestodobruska.cz

Lucie Hornofová, členka – zástupkyně rodičů 

kontakt: l.hornofova@seznam.cz; telefon 605 569 484

Petra Poulová, členka – zástupkyně pedagogických pracovníků 

kontakt: poulova.petra@centrum.cz

VOLBY V LISTOPADU 2017

30. 9. 2017

Vyhlášení voleb

Dne 14. 9. 2017 v 9 hodin proběhla schůzka Rady školy. Na jejím jednání byl zřízen tříčlenný přípravný výbor pro volby do Rady školy na období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 (3 roky). Přípravný výbor svolává všechny oprávněné osoby (tj. zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky školy), aby se zúčastnily voleb ve čtvrtek 9. 11. 2017 v době 7.00 – 8.00 a 14.30 – 17.00 ve vestibulu školy. Zároveň vyzýváme všechny oprávněné osoby, aby navrhly přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě písemně Petře Poulové nejpozději do 25. října 2017 do 12.00. Hlasování je tajné, za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň 1/5 oprávněných osob z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a alespoň 1/2 oprávněných z řad pedagogických pracovníků školy.

Za přípravný výbor Mgr. Petra Poulová

15. 11. 2017

Výsledky voleb

Volby proběhly ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 7:00 do 8:00 a od 14:30 do 17:00. Volební komise pracovala ve složení: Markéta Schmoranzová, Petra Poulová, Lucie Hornofová, Markéta Čtvrtečková

1. Volby zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Navrženy byly dvě kandidátky. Celkový počet oprávněných osob byl 191, k volbám se dostavilo 69 osob (36%). Celkem bylo odevzdáno 68 platných hlasovacích lístků. Paní Lucie Hornofová byla zvolena členkou školské rady na období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 jako zástupkyně rodičů.

2. Volby zástupce z řad pedagogických pracovníků školy

Navržena byla jedna kandidátka. Celkový počet oprávněných osob byl 19 osob, k volbám se dostavilo 16 osob (84%). Celkem bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků. Paní Petra Poulová byla zvolena členkou školské rady na období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 jako zástupkyně pedagogů.

PROGRAMY JEDNÁNÍ RADY ŠKOLY

Kompletní zápisy z jednání Rady školy jsou uloženy v kanceláři školy.

Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2019

ŠKOLSKÁ RADA A JEJÍ KOMPETENCE

Tyto webové stránky využívají analytický soubor cookie pro vylepšení funkcí webových stránek a analýzu využívání webových stránek dle zásad GDPR. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít