AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘEDITELNY

Na této stránce budeme zveřejňovat aktuální informace z ředitelny NEAKTUÁLNÍ INFORMACE BUDOU SMAZÁNY!

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku školního roku 2021 – 22

 Seznam ZDE    ⇐

Informace k výuce žáků 2. stupně od 3.5.2021

Od 3. 5. 2021 je v Královéhradeckém kraji umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně v základní škole rotačním způsobem.

V naší škole bude výuka organizována takto:

V sudých týdnech (3.5. – 7.5. a dále) se budou prezenčně vzdělávat žáci 7.A, 8.A a 8.B.

V lichých týdnech (10.5. – 14.5. a dále) se budou prezenčně vzdělávat žáci 6.A, 6.B a 9.A.

V ostatních týdnech pokračuje distanční výuka.

Obědy ve školní jídelně jsou přihlášené pro jednotlivé třídy na dané týdny. Jakékoliv změny se již řeší individuálně (lze již od středy 28.4.).

Dále platí  používání ochrany dýchacích cest, kterou je pro žáky chirurgická rouška nebo NANO rouška s doloženým certifikátem.

Žáci se budou testovat 2x týdně (pondělí, čtvrtek) samoodběrovými neinvazivními antigenními testy z kraje nosu.

Postup testování najdete na https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4  i na stránkách školy.

Na internetových stránkách    https://koronavirus.edu.cz/testovani-ve-skolstvi   najdete podrobnější informace.

Testování žáků 2. stupně bude probíhat už v 7.35 ve třídách. Je tedy nutné být ve třídě včas.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud žák prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní a pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží, nemusí se testovat.

Testování se dále neprovádí u osob s certifikátem o očkování v případě, že od očkování druhou dávkou uplynulo více než 14 dní.

Testování se také neprovádí  u osob, které doloží negativní výsledek testu provedeného poskytovatelem lékařských služeb. Potvrzení nesmí být starší 48 hod.

MOŽNOST TESTOVÁNÍ VLASTNÍMI TESTY

Pokud chcete využít možnost testování jiným testem, než má škola nyní k dispozici, je nutné dodržet následující postup.

Je možné přinést vlastní test, např. ze slin, pokud je na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku

(viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/).

Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

Naše škola je ochotná toto umožnit, pokud tím nebude narušen plynulý průběh ranního testování.

Zákonný zástupce za tímto účelem uzavře se školou darovací smlouvu: darovací smlouva-test covid.

Bez podepsané darovací smlouvy nemůže být ve škole testováno jinými testy než školními.

Do smlouvy je třeba dopsat počet kusů testovacích sad, název testu a výrobce testu.

K testování žák (rodič) přinese k podpisu doplněnou darovací smlouvu.

Z přineseného testu musí být zcela jednoznačně jasné, že se jedná o povolený test.

Pokud zvolíte pro testování Vašeho dítěte jinou variantu (než testování školními testy), oznamte prosím toto třídnímu učiteli do pátku 30.4. (7. a 8. ročník), do pátku 7.5. (6. a 9. ročník).

Jestliže se rozhodnete dítě do školy neposlat (např. z důvodu nesouhlasu s testováním), je nutné tyto absence omlouvat běžným způsobem.

Tomuto žákovi bude v prezenčních týdnech poskytována podpora ve vzdělávání, nikoliv online hodiny.

Absence budou považovány jako omluvené od rodičů.

V případě absence vyšší než 25% v předmětu, nemůže být žák v daném předmětu na vysvědčení hodnocen, musí být přezkoušen v náhradním termínu.

I když tato opatření nejsou příliš oblíbená a příjemná, jsme rádi, že se žáci mohou vrátit do škol alespoň tímto způsobem.

Pro mnohé z nich byla sociální izolace už neúnosná a návrat mezi vrstevníky žákům prospěje.

Mgr. Michaela Petráčková, řed.

 

Informace o výsledcích voleb do ŠKOLSKÉ RADY

⇒ Výsledky voleb ZDE    ⇐

V příštím týdnu se v pondělí 26. 4. 2021 budou žáci testovat novými testy

Tímto testem se otestuje 5.třída a žáci testovaní v doprovodu rodičů v dílně.

Pro ranní družinu, 1. a 3. třídu mám ještě na pondělí test LEPU (ten dosavadní).

⇓ Videonávod  k testování NOVÝMI TESTY zde: ⇓

   https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Leták s postupem testování zde:

Je to poněkud komplikovanější testovací postup, ale rodiče se nemusí bát, žákům s manipulací se zkumavkami pomůžeme.

Odběr ze sliznice nosu si udělají opět žáci samostatně stejným způsobem jako minulý týden.

 

Informace k testování žáků, kteří se hlásí na střední školy v roce 2021

⇓    Na tomto odkazu se dočtete veškeré informace.     ⇓

Testování žáků pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

Informace k testování žáků od 12. 4. 2021

testovani-letak-postup                    testování bezpečně-informace                    Informační video MŠMT

Informace o výuce od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

dle opatření MŠMT zahajujeme dne 12. dubna 2021 výuku žáků prvního stupně (rotačním způsobem).

V prvním týdnu od 12. dubna nastoupí žáci 1.A, 3.A a 5.A k prezenční výuce, žáci 2.A a 4.A se budou vzdělávat distančně.

V druhém týdnu od 19. dubna se třídy vymění a nastoupí žáci 2.A a 4.A k prezenční výuce, žáci 1.A, 3.A a 5.A se budou vzdělávat distančně.

Žáci budou v příslušných týdnech přihlášeni ve školní jídelně na oběd. Pokud budete chtít obědy odhlašovat, učiňte tak individuálně (od pátku 9.4.).

Organizační otázky týkající se příchodu dětí do školy, testování apod. budou zaslány v samostatném mailu.

Pro žáky druhého stupně se způsob výuky nemění, zůstává výuka distanční.

Žáci 9. ročníku a žáci ohrožení školním neúspěchem budou mít možnost využít skupinové konzultace pro skupinu šesti žáků.

Mgr. Michaela Petráčková, řed.

Žáci z jiných základních škol se již zúčastňují vzdělávání ve své kmenové škole. 

Informační leták MŠMT zde

Možnost odkoupení nevyužitých PC

Naše škola plánuje prodej starších nevyužitých PC, které jsou po modernizaci počítačové učebny již nepotřebné.

Jedná se o dva typy PC (viz dále) bez monitoru, myši i klávesnice.

Zájemci o koupi PC mohou volat ředitelce školy na tel. 778 485 374.

Pro více informací o PC se zájemci mohou obrátit na p. Macka 778 485 378.

Foto a popis počítačů zde

Chystáte se na přijímačky na SŠ?

Informace naleznete na stránce:  “To-dáš!”

Zápis do 1. ročníku ZŠ v Pulické ulici pro školní rok 2021 – 22

Informace naleznete na stránce “Zápis do 1. ročníku”

Informace ze dne 24. 2. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k dalším mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví dochází i na naší škole k úpravám používání ochranných prostředků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož

 s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

 které brání šíření kapének:

–        Ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole a školském zařízení)

–        Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 Mgr. Michaela Petráčková, řed.

Informace výchovného poradce: 25. 11. 2020

Informace o kontaktech na linku bezpečí naleznete  na odkazu:

Tyto webové stránky využívají analytický soubor cookie pro vylepšení funkcí webových stránek a analýzu využívání webových stránek dle zásad GDPR. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít