AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘEDITELNY

Na této stránce budeme zveřejňovat aktuální informace z ředitelny NEAKTUÁLNÍ INFORMACE BUDOU SMAZÁNY!

Informace ze dne 24. 2. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k dalším mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví dochází i na naší škole k úpravám používání ochranných prostředků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož

 s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

 které brání šíření kapének:

–        Ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole a školském zařízení)

–        Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 Mgr. Michaela Petráčková, řed.

Výuka ve škole od 1. 2. 2021 

Vážení rodiče,

k rozvolňovacím opatřením bohužel od 1. února nedojde.

Do školy tedy stále budou chodit pouze 1. a 2. ročníky.

Ostatním třídám jsou opět odhlášeny obědy na první týden v únoru.

Kdo má zájem o odebrání oběda, může už nyní samostatně oběd přihlásit.

V druhém únorovém týdnu jsou jarní prázdniny – jídelna nevaří.

O dalších případných změnách od 15.2. budete s předstihem informováni mailem a na stránkách školy.

Mgr. Michaela Petráčková, řed.

Výuka dětí rodičů, kteří vykonávají níže uvedené povolání v r. 2021

Na základě usnesení vlády České republiky č. 1378 ze dne 23. prosince 2020 je s účinností od 4. 1. 2021 naše škola určena vykonávat nezbytnou péči o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s.p.

Příslušný zaměstnavatel se s požadavkem o umístění dítěte zaměstnance může obrátit na Mgr. Svatavu Odlovou zasláním vyplněné tabulky. zde

Informace výchovného poradce: 25. 11. 2020

Informace o kontaktech na linku bezpečí naleznete  na odkazu:

Informace pro rodiče: 2. 11. 2020

Upřesnění formy a termínu voleb do školské rady

Aktuální informace naleznete  zde:

Další informace v sekci: ŠKOLSKÁ RADA zde

Tyto webové stránky využívají analytický soubor cookie pro vylepšení funkcí webových stránek a analýzu využívání webových stránek dle zásad GDPR. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít