AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘEDITELNY

Na této stránce zveřejňujeme aktuální informace z ředitelny:

Ředitelka Základní školy v Pulické ulici vyhlašuje na 26. a 27. 9. 2022

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Bližší informace ZDE

Informace pro zákonné zástupce nových žáků 6. ročníku – aktualizace 21. 8. 2022

Ve čtvrtek 25. 8. 2022  budete mailem kontaktováni třídní učitelkou Vašeho dítěte.

POZOR ZMĚNA – Prohlídka školy a předání informací novým žákům ze 3. až 7. ročníku a jejich zákonným zástupcům se uskuteční ve středu 31. 8. 2022 od 8.00.

Školní rok 2022/2023 začíná 1. září 2022 v 7:50 v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Informace z jídelny

Obědy si lze přihlašovat v jídelně gymnázia každý den od 8 do 13 hodin – kromě úterý 30. 8. (platí pro období 25. 8. – 1. 9.).

 1. 9. budou mít oběd pouze žáci, kteří si jej sami přihlásí.

Od 2. 9. budou mít oběd automaticky přihlášen všichni žáci, kteří platí inkasem z účtu. Je na rodičích, aby si překontrolovali přihlášky.

Od 1. září se navyšují ceny obědů takto:

7-10let            33,-kč                                plná cena       78,-Kč
11-14 let         35,-Kč                                                       80,-Kč
nad 15 let       37,-Kč                                                       82,-Kč
cizí strávník                                                                       90,-Kč

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ČASOPISU 

(aktualizace 8. 9.)

Milí žáci, rodiče a další čtenáři našeho školního časopisu,

i letos bychom chtěli pokračovat ve vydávání časopisu, který sedmnáctým rokem připravují vždy žáci osmé třídy, přispívat mohou žáci celé školy.

Protože na škole přibývají třídy, přibývá i stránek v jednotlivých číslech. Ve školním roce 2022/2023 vyjde časopis celkem čtyřikrát: koncem listopadu, v únoru, dubnu a červnu, změna vyhrazena.

„Předplatné“ znamená příspěvek na tisk. V loňském školním roce jsme se dostali na 99 Kč, cena papíru se mění, proto pro tento školní rok budeme vybírat částku 110 Kč za 4 celobarevná čísla.

Časopis si můžete prohlédnout na nástěnce u sborovny v přízemí a také na internetových stránkách školy ZDE.

Pokud máte o časopis zájem, přihlaste se do 10. 11. 2022 u svých třídních učitelů/učitelek a nezapomeňte poslat také svůj příspěvek na tisk :-). Přihlásit se lze také zasláním částky 110 Kč na účet školy (78-9379890247/0100), do poznámky nezapomeňte uvést jméno žáka + třídu + časopis. 

Využít můžete i třídních schůzek.         

OZNÁMENÍ

o přijatých žácích k základnímu vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2022-23

Seznam přijatých žáků k nahlédnutí ZDE

Zápis do 1. ročníku naší základní školy

pro cizince – uprchlíky

 se uskuteční

ve čtvrtek 2. června 2022 od 14.00 do 17.00 hod.,

 protože k zápisu do 1. třídy ZŠ v období od 1. do 30. dubna 2022 nemohli podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Kontakty:         Mgr. Michaela Petráčková, ředitelka školy    778 485 374            zsred@dobruska.cz

Mgr. Petra Poulová, zást. ředitelky            733 322 912    poulova.petra@centrum.cz

⇒  ZAPOJENÍ  do PROJEKTU “HRDÁ ŠKOLA”⇐

Jste hrdí na svou školu? Informace o projektu -zde-

Základní škola v Pulické ulici se zapojila do projektu „HRDÁ ŠKOLA“. Projekt je organizován společností  Schools United pod záštitou MŠMT. Hlavní myšlenkou projektu je formou netradičních aktivit sblížit žáky školy a podpořit tak týmového ducha a sounáležitost, která je nezbytná pro utváření pozitivního vztahu ke škole, a tím i pocitu hrdosti na svou školu.

Náměty na různé aktivity v rámci projektu  -ZDE-                                   S první aktivitou začali “prvňáci”.  – ZDE-

První aktivitou, do které jsme se dne 14. 1. 2022 zapojili, byl Teplákový den. Někteří žáci chodí do školy v teplácích každý den, ale tento den přišli i ti, kteří si chtěli užít školní den ve volnějším a  pohodlnějším oblečení. Pracovní den v teplácích byl výzvou i pro některé učitele, kteří si tuto možnost nenechali ujít.

INFORMACE VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy pro žáky 5. a 9. ročníku naleznete  ZDE.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tyto webové stránky využívají analytický soubor cookie pro vylepšení funkcí webových stránek a analýzu využívání webových stránek dle zásad GDPR. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít