BAKALÁŘI

Systém školní administrativy

O NAŠÍ ŠKOLE

„Vše ať se děje přirozeně, násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje.“ J. A. Komenský

ŠKOLNÍ WEB

Nové stránky Základní školy Pulická, Dobruška

Na této stránce najdete nejaktuálnější informace od vedení školy, případně od třídních učitelů nebo ze školní družiny, především:

 • Informace o akcích v průběhu školního roku
 • Rozvrhy hodin dětí i učitelů
 • Přehledy o třídách a třídnictví
 • Tiskopisy žádostí a omluvenek
 • Informace o školní družině
 • Informace o prospěchu žáka
 • Informace výchovného poradce
 • Výroční a inspekční zprávy o činnosti školy
HISTORIE ŠKOLY

Něco málo o naší škole, zejména z historie. Vývoj základní školy tak, jak šel čas..

TŘÍDY ŠKOLY

Složení tříd aktuálního školního ročníku, jména třídních učitelů.

KONTAKTY

Hlavní kontakty na učitelský sbor, případně na ředitele školy.

ŠKOLNÍ ROZVRH

Aktuální rozvrh školních tříd i učitelů.

UČITELSKÝ SBOR

Informace o vyučujících a jejich učebních oborech.

ŠKOLSKÁ RADA

Informace ze školské rady, zápisy z jednání, třídní důvěrníci.

TISKOPISY KE STAŽENÍ

Omluvenka na 1 den, vícedenní omluvenka, přihláška ke studiu na SŠ

AKCE NAŠÍ ŠKOLY

Přehled posledních událostí ze školního dění

 • Vzpomínáme na "stmelovák"
  Akce naší školy
  Ve dnech 2. a 3. září 2021 se žáci tříd 6. A  a 6. B zúčastnili adaptačního kurzu, který...
 • Letos opět na kolách...
  Akce naší školy
  Cyklovýlet za Babičkou Slunečné dny babího léta využili žáci deváté A a deváté B Základní školy Pulická k uspořádání dvou cyklovýletů...
 • Vzpomínka na školní výlet
  Akce naší školy
  Školní výlet za odměnu Pro malé školáky z 1. až 3. třídy byl školní rok 2020/21 plný omezení, ochuzeni byli...
 • Poslední školní zážitky žáků 6. ročníku
  Akce naší školy
  Před vydáním vysvědčení si žáci 6.A a 6.B a 7.A udělali výlet do Pohoří.  Cílem byla "Stodola u Oubrechtů",...
 • Branný den ve 4. a 5. ročníku
  Akce naší školy
  V úterý 29.6.2021 byl uspořádán branný den pro třídu 4.A a 5.A. Autobus odvezl děti do Ohnišova, odkud se měly...
 • Chlebíčkový den ve 4.A
  Akce naší školy
  V pondělí dne 28.6.2021 si žáci 4.A uspořádali "chlebíčkový den". Po domluvě s paní učitelkou vytvořili 4 skupiny, ve kterých...
 • "ZVÍŘÁTKOVÝ DEN"
  Akce naší školy
  Dne 28.5. proběhl ve třídě 4.A "zvířátkový den". V rámci předmětu přírodověda si mohli žáci přinést do školy zvířátka...
 • Čápi na komínu
  Akce naší školy
  Dne 29. 4. 2021 se na školním pozemku objevili dva čápi. Obhlédli situaci a zakroužili nad komínem areálu bývalé...
 • "Covidové" čarodějnice
  Akce naší školy
  "Rotující covidové "  čarodějnice se letos objevily pouze v 1., 3. a 5. třídě. Celý den se učily společně...
 • Jak pracuje Policie ČR
  Akce naší školy
  I v této složité době pořádá naše škola zajímavé projekty. Tento týden nás navštívila pracovnice Policie ČR paní Kacálková,...
 • Preventivní testování žáků
  Akce naší školy
  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se děti, žáci a studenti, kterých...
 • Akce "Kulový blesk"
  Akce naší školy
  V úterý 20. 4. 2021 proběhlo na škole velké stěhování ve stylu „Kulový blesk“. Město Dobruška zajistilo a dodalo ke...
 • Kámen je položen - může se začít stavět
  Akce naší školy
  A může se začít… Přesně po 60 letech od letu prvního člověka do vesmíru byl slavnostně položen základní kámen sportovní...
 • Příprava pozemku na stavbu haly
  Akce naší školy
  Přípravy na stavbu sportovní haly jsou v plném proudu Již v březnu zahájily Technické služby města Dobrušky přípravné práce na pozemku základní...
 • 1. pololetí šk. roku 2020-21 ukončeno!
  Akce naší školy
  První pololetí školního roku 2020/2021 máme zdárně za sebou. Prvňáci dostali vůbec své první vysvědčení a velice se těšili. Žáci...
 • Přání do nového roku
  Akce naší školy
 • Projekty k výročí 700 let Dobrušky
  Akce naší školy
  Projektové dny k 700 letům založení města Dobrušky byly jednou z náplní prezenční výuky ve škole v prosinci. Žáci 3....
 • Vánoce ve škole 2020
  Akce naší školy
  Předvánoční atmosféra v 6.A, ŠD i v celé škole Covidová vánoční besídka se konala v pátek 18.12. 2020 také v 6.A. Předvánoční atmosféru...
 • Mikulášova družina online
  Akce naší školy
  Ve všech třídách 1. stupně  proběhl v pátek 4.12. čertovský den. Děti si připravily pěkné převleky. Měli jsme školu...
 • Pasování na čtenáře v knihovně
  Akce naší školy
  Pasování na čtenáře Žáci 2. třídy byli ve čtvrtek 17. 9. 2020 pozváni do knihovny města Dobrušky, kde na ně...
 • "Stmelovák" na Jurášce
  Akce naší školy
  Ve čtvrtek 3. 9 . 2020 vyrazili naši šesťáci společně se svými třídními učitelkami, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence...
 • Školní projekt v Ratibořicích
  Akce naší školy
  Dne 3.9. žáci 3.A a 4.A navštívili v rámci projektu Babiččino údolí v Ratibořicích. Na začátku výpravy prošli zámeckým...
 • Mléko do škol
  Aktuality ze školy
  Informace ze školního "bufíku" naleznete zde.
 • Sdělení ministerstva
  Aktuality ze školy
  Od pátku 18.9. jsou povinné roušky i při vyučování na 2. stupni pro žáky i učitele. Výjimkou jsou žáci prvního stupně. Vzhledem...
 • Důležitá informace pro rodiče
  Aktuality ze školy
  Začínají přibývat případy, kdy žák přijde do školy už nemocný a učitel ihned na začátku první hodiny řeší, co...
 • Roušky ve škole
  Aktuality ze školy
  Znovuzavedení roušek ve škole. Informace zde.
 • Sběr papíru
  Aktuality ze školy
 • První den ve škole
  Akce naší školy
  Opravdu až  1. září ve škole se sešli letošní prvňáčci. Nemohli totiž přijít ani k zápisu, proto se se...
 • Škola opět začíná
  Aktuality ze školy
  Instrukce ministerstva zdravotnictví se týkají žáků, učitelů i rodičů. UPŘESŇUJÍCÍ POKYNY pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy naleznete zde: MANUÁL...
 • Loučení s deváťáky 2011-2020
  Akce naší školy
  Loučení s deváťáky v tomto roce bylo jiné než obvykle. Tradiční kulturní program pro rodiče nebylo možné díky koronavirovému...
 • Projektový den s POLICIÍ
  Akce naší školy
  Ve dnech 16., 17. a 18. června 2020 proběhly na naší škole ZŠ Pulická za dodržení všech přísných hygienických...
 • Sdělení gymnázia
  Aktuality ze školy
  Od srpna 2020 musí všichni strávníci ŠKOLNÍ JÍDELNY GYMNÁZIA mít zřízené inkaso na placení obědů - ZAŘIĎTE SI VČAS.
 • Hurááá do školy
  Aktuality ze školy
  Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání najdete ZDE! Další potřebné informace bude rodičům zasílat na emaily třídní učitelka v srpnu...
 • NOVINKY z MŠMT
  Aktuality ze školy
  STRUČNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NAJDETE ZDE Úplné znění dopisu ministra školství najdete na našem webu zde.
 • SOUTĚŽ O CENY
  Aktuality ze školy
  Milé děti, dny karantény musíte trávit doma, mimo školu. Pokuste se veršovanou básničkou popsat svoje činnosti i pocity. Krátké...
 • Placení obědů pouze INKASEM
  Aktuality ze školy
  Vážení strávníci, v souvislosti s ukončením provozu pobočky Komerční banky v Dobrušce Vás žádáme, abyste si v nejbližším možném termínu...
 • Sledujte vysílání ČT
  Aktuality ze školy
  Od pondělí 16. března mohou žáci prvního stupně základních škol očekávat na stanici ČT2 vyučování prostřednictvím televizní obrazovky, které...
 • Odložení akcí
  Aktuality ze školy
 • Potvrzení žádosti o ošetřovné
  Aktuality ze školy
  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) najdete zde.   Pod  odkazem...
 • KORONAVIRUS
  Aktuality ze školy
  Z tohoto opatření vyplývá: • Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů v ZŠ, SŠ, VOŠ a všech školských zařízeních...
 • INFORMACE K ZÁPISU
  Aktuality ze školy
  Omlouváme se rodičům, ale vzhledem k naplněné kapacitě nemůžeme již další děti přijímat. Mgr. Václav Hlavsa, ředitel školy
 • Teraristé ve výtvarném ateliéru
  Akce naší školy
  Mezi pondělní předměty žáků 6.třídy patří i dvě hodiny výtvarné výchovy, při kterých děti namalovaly už spoustu hezkých obrázků....
 • Recitační soutěž 2020
  Akce naší školy
  V úterý 18. 2. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. – 5. ročníku v sále školy. Z každé třídy byli...
 • Informace k šířícímu se koronaviru Evropou
  Aktuality ze školy
  Dne 25. 2. 2020 zaslala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje dopis ředitelům škol s doporučením o šíření mezi zaměstnance...
 • Pozvánka na besídku
  Aktuality ze školy
  Žáci 1.stupně naší školy připravují VYSTOUPENÍ především pro předškoláky z mateřských škol, kteří se chystají k zápisu. Nacvičené představení...
 • Aktuality ze školy
  Naše škola se každoročně zúčastňuje Národního testování znalostí žáků základních škol. Radost nám udělali zejména dva žáci, kteří získali...
 • Bruslení v Opočně
  Aktuality ze školy
  V rámci hodin tělesné výchovy jezdí žáci 1. - 3. třídy na výcvik v bruslení na zimní stadion v...
 • Putování do Betléma
  Aktuality ze školy
  Děti v naší škole si každé dva roky společně připomínají české vánoční tradice spojené s narozením Ježíška v Betlémě. Letos si...
 • Pulický vrabec nebo Zlatý slavík?
  Aktuality ze školy
  Jednou z tradic na naší škole je pořádání pěvecké soutěže žáků 1. – 5. ročníku. Žáci každé třídy spolu s třídní...
 • Florbal – chlapci 4. A + 5. A
  Aktuality ze školy
  Chlapci ze čtvrtého a pátého ročníku se den po turnaji děvčat zúčastnili také okresního turnaje ve florbale v Rokytnici v...
 • Florbal – dívky 5. A
  Aktuality ze školy
  S dívkami z pátého ročníku jsme se zúčastnili, jako každý rok, celorepublikové soutěže ve florbale, kterou pořádá společnost ČEPS. Přestože naše...
 • Čertovský matematický kufr
  Aktuality ze školy
  Čtvrtek 5.prosince 2019 byl v naší škole celý čertovský. Čertovskou jsme měli i matematiku v 6.A. Paní učitelka Sochorová...
 • Čertovský den a návštěva Mikuláše
  Aktuality ze školy
  Je již mnohaletou českou tradicí, že v předvečer 6. prosince přichází do rodin družina sv. Mikuláše a obdarovává děti, které...
 • Florbalisté 6. a 7. ročníku stříbrní v kraji
  Aktuality ze školy
  V pátek 29. listopadu se žáci šestého a sedmého ročníku zúčastnili jako vítězově z rychnovského okresu krajského finále v Hostinném. Na turnaj...
 • Po Dobrušce s mapou v ruce
  Aktuality ze školy
  Ve čtvrtek 27.11.2019 měla naše 6.A třída projekt pod názvem "Po Dobrušce s mapou v ruce". Hned ráno jsme...
 • Pohár a zlaté medaile
  Aktuality ze školy
  Pohár a zlaté medaile si přivezli florbalisté, žáci šestého a sedmého ročníku, ze ZŠ Pulická. Po vítězství v jednom ze...
 • O pohár města Dobrušky
  Aktuality ze školy
  V úterý se sešly zdatné mladší plavkyně a plavci ze základních škol v krytém plaveckém bazénu.  Všichni  tam poměřili...
 • Školní kolo recitační soutěže
  Aktuality ze školy
  Jako každý rok jsme na naší škole oslavili na druhém stupni listopad jako měsíc poezie školním kolem recitační soutěže,...
 • Očima našich rodičů
  Aktuality ze školy
  Ve čtvrtek 21. listopadu si žáci 9. ročníku připomněli 30. výročí sametové revoluce skrze čtyřhodinový projekt ve škole, na...
 • Stávka
  Aktuality ze školy
  Proč jsme učili a nezavřeli školu? Důvodů je několik, ale v krátkosti....hlavním důvodem je fakt, že našimi partnery ve výchovně...
 • Je čas přejít k dospělým
  Aktuality ze školy
  24. října 2019 – Je čas přejít k dospělým Deváťáci dospěli do let, kdy je třeba pomalu vyměnit dětské knížky...
 • Projektový den
  Aktuality ze školy
  V úterý 15. 10.  nás  navštívil pan Hromádka ze záchranné stanice v Jaroměři. Poutavě dětem vyprávěl o zvířatech, která...
 • Přijímací zkoušky na SŠ
  Aktuality ze školy
  Informace o termínech přijímacích zkoušek najdete u výchovného poradce zde.
 • Praha umělecká - 9. A
  Aktuality ze školy
  října 2019 – Do hlavního města za poznáním V chladném podzimním ránu nastoupili žáci IX. A před školou...
 • Praha umělecká - 8. A
  Aktuality ze školy
  října 2019 – Opočno pod Orlickými horami, konečná stanice Praha – Hlavní nádraží Osmáci vyrazili letos do Prahy...
 • Dinosauři z kartonu
  Aktuality ze školy
  V úvodních hodinách volitelného předmětu "Užité výtvarné činnosti" se žáci 7. ročníku pustili do " rekonstrukce pravěkých dinosuarů". Trojrozměrné...
 • Atletický den na stadionu
  Aktuality ze školy
  Tři dny ve 2. zářijovém týdnu škola věnovala sportu. Na stadionu v Mělčanech děti plnily v rámci tělesné výchovy...
 • Podporujeme žáky v anglickém čtení
  Aktuality ze školy
  Po roce  (12.9.2019)  jsme opět ve spolupráci s paní Veronikou Špačkovou z Kostelce nad Orlicí uspořádali prezentaci anglických knížek...
 • Stmelování kolektivu 6.A
  Aktuality ze školy
  První společnou akci si prožili žáci 6. ročníku v prvním týdnu školy na Jurášce v Olešnici v Orlických horách....
 • Prvňáci poprvé ve škole
  Aktuality ze školy
  První den prvňáčků ve škole si nanechali ujít rodiče, někteří prarodiče i vedení města Dobrušky. Pozdravit děti a předat...
 • SBĚR PAPÍRU
  Aktuality ze školy
  Škola opět organizuje sběr papíru. Prosíme rodiče o pomoc při dopravě papíru do školy, finanční prostředky budou k dispozici...
 • Poslední zvonění pro deváťáky
  Aktuality ze školy
  Poslední zvonění zaznělo ve čtvrtek odpoledne na rozloučení se školou, na kterém byli přítomni i rodiče, učitelé a kamarádi...
 • Projektová středa
  Aktuality ze školy
  Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Dobrušce žáci 4.A v rámci projektového dne 26.6.2019 navštívili dobrušskou radnici. S paní...
 • Projektový den 6. A
  Aktuality ze školy
  Dne 18. 6. 2019 jsme vyrazili nejprve autobusem do Opočna a odsud vlakem do Žďáru nad Metují. Pak jsme...
 • Lokální byliny v kuchyni
  Aktuality ze školy
  Středeční (26. červen) „rozpálený“ celoškolní projektový den strávili osmáci na školním pozemku, kde se společně věnovali kulinářskému umění, které...
 • Hokejbalisté v republikovém finále
  Aktuality ze školy
  Po skončení ledního hokeje nastupují na jaře suchozemští hokejisté – hokejbalisté. V celostátní soutěži škol Hokejbal proti drogám se naše...
 • Přes hory do středověku
  Aktuality ze školy
  V úterý 18. června vyrazili osmáci směrem Rokytnice v Orlických horách. Odtud se pěšky přesouvali přes Anenský vrch se zajímavou rozhlednou,...
 • Gargáno 2019
  Aktuality ze školy
  Poloostrov Gargáno je od Dobrušky hodně vzdálený (1600 km), přesto jsme si tuto lokalitu velmi oblíbili a jezdíme sem...
 • Školní divadelní představení
  Aktuality ze školy
  června 2019 – Projektový den „Jak zvládat trému?“ Každoročním vrcholem práce sedmého ročníku v předmětech literárně dramatické výchovy a...
 • Za Babičkou na kolech
  Aktuality ze školy
  května 2019 – Projektový den „Za Babičkou do Ratibořic a České Skalice“ Dofouknout kola, seřídit brzdy a dotáhnout...
 • Školní divadelní představení
  Aktuality ze školy
  Žáci 7. ročníku letos opět připravují premiéru divadelního představení v rámci volitelného předmětu Literárně dramatické výchovy. Představení sehrají pro...
 • 2. května 2019 – Obhajoby ročníkových závěrečných prací IX....
  Aktuality ze školy
  Devátému ročníku se pomalu krátí dny, které ještě stráví v lavicích naší základní školy, součástí zakončení závěrečného ročníku je vypracování...
 • 3. května 2019 – Nach Wien!
  Aktuality ze školy
  května 2019 byl před školou ve 4:45 nezvyklý ruch, žáci 7. – 9. ročníku nastupovali do přistaveného autobusu...
 • Recitační soutěž 1. stupně
  Aktuality ze školy
  Každý rok na jaře se na prvním stupni v ZŠ Pulická Dobruška pořádá recitační soutěž. Nejprve proběhne třídní kolo....
 • „Jako ryby ve vodě…..“
  Aktuality ze školy
  se cítili žáci 2. A, když se mohli už druhým rokem zúčastnit akce pořádané společností Aqua Servis, a.s. a...
 • Aktuality ze školy
  Vážení rodiče, protože dosud probíhá odvolací řízení do primy gymnázia, stále nevíme, kolik žáků budeme moci přijmout do 6....
 • Budoucí prvňáčkové
  Aktuality ze školy
  Ředitel školy zveřejnil seznam dětí, které byly přijaté k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019-20.  Počet přijatých žáků vzrostl...
 • Den Země - projektový den
  Aktuality ze školy
  Den Země prožívali žáci školy ve středu 24.4. v okolí školy. Paní učitelky připravily spoustu úkolů s tématikou ochrany...
 • Příroda jako puzzle
  Aktuality ze školy
  Ve čtvrtek 25.4.2019 byli žáci 3.A pozváni do DDM v Dobrušce na prvoučný program Příroda jako puzzle. Ve skupinkách plnili...
 • Inzerát
  Aktuality ze školy
  Škola nabízí pracovní místo speciálního pedagoga na částečný úvazek, dle potřeb školy. Bližší informace na telefonu 494 623 980.
 • Florbalisté získali bronz
  Aktuality ze školy
  V březnu se v hale ZŠ Františka Kupky uskutečnil okresní přebor mladších žáků ve florbalu. Družstvo naší školy si v konkurenci devíti...
 • Jarní besídka 1.stupně
  Aktuality ze školy
  Poslední březnový týden byl ve znamení divadla. Besídku pro předškoláky, ale i rodiče všech vystupujících nacvičili žáci školy pod...
 • Aktuality ze školy
  Ředitelské volno vyhlásil ředitel školy z důvodu přepojování trafostanic u školy. Tento den bude celá budova školy bez elektrické...
 • Jarní besídka 1. stupně
  Aktuality ze školy
  Tradiční jarní besídku připravují žáci a učitelky z 1. stupně školy. Společně předvedou, jak hledáme ty správné talenty. Děti-předškoláci ...
 • Aktuality ze školy
  Pan tajemník JUDr. Jan Šťastný požádal vedení školy ke zveřejnění informací  v dopravě ve městě v souvislosti s výstavbou...
 • Lyžák 2019
  Aktuality ze školy
  LVVZ – Tanvaldský Špičák, dobyt!                 Předpověď hlásí příznivé počasí, sněhu je přes metr, tratě upravené, sjezdovky mají podobu manšestru....
 • Aktuality ze školy
  Veškeré informace k zápisu najdete v   ⇒  "Informace rodičům" ⇒  "Zápis do 1. ročníku"
 • Aktuality ze školy
  Podle informací  od energetiků se v uvedeném týdnu od 1. do 5. dubna plánuje přepojování el. rozvodů ze staré...
 • Nová trafostanice za školou
  Aktuality ze školy
  V týdnu od 25. - 28. 2. 2019 probíhaly práce na usazování nové trafostanice v areálu školy. Ta nahradí...
 • Maškarní karneval pro dobrušské děti
  Aktuality ze školy
  Maškarní karneval v Kulturním domě v Dobrušce pořádá s podporou města školní družina naší školy každý rok. Letos se...
 • Aktuality ze školy
  Od února 2019 bude škola nabízet žákům možnost zapojit se do zájmových klubů zábavné logiky, se zaměřením na hraní...
 • Aktuality ze školy
  Zveme děti v doprovodu rodičů na tradiční karneval, který bude opět plný soutěží, her a zábavy. Pro děti jsou...
 • Přání do nového roku
  Aktuality ze školy
 • Vánoce ve škole
  Aktuality ze školy
  Poslední den ve škole v tomto roce byl laděn do předvánoční atmosféry. Žáci 2. stupně připravili pro mladší děti...
 • Turnaj dívek ve florbalu
  Aktuality ze školy
  Ve čtvrtek dne 29. 11. 2018 se dívky z pátého ročníku zúčastnily celorepublikového turnaje ČEPS Cup ve florbale. Turnaj hrála...
 • Školní kolo recitační soutěže
  Aktuality ze školy
  Žáci druhého stupně se ve druhé půli listopadu účastnili školního kola recitační soutěže, do kterého postoupili nejlepší z jednotlivých tříd....
 • Mikuláš s družinou ve třídách
  Aktuality ze školy
  Žáci devátého ročníku mají na naší škole tradiční „povinnost“ v rámci estetické výchovy, a to připravit pro žáky 1. stupně...
 • Čertovské diskohrátky
  Aktuality ze školy
  Letošní projektový čertovský den ve škole si nejvíce užívaly děti z 1. – 6. ročníku. První dvě vyučovací hodiny je...
 • HASÍK ve škole
  Aktuality ze školy
  Kdo by nechtěl trávit čas ve společnosti dvou mladých hasičů!?  Tuto příležitost měli žáci 2. A, kteří se účastnili...
 • Konečně máme v provozu novou školní družinu
  Aktuality ze školy
  Na novou školní družinu jsme se těšili už několik let. Dětí ve škole každým rokem přibývá, a proto vedení...
 • Jsme v krajském finále ČEPS CUPu ve florbalu
  Aktuality ze školy
  26. října vybojovali kluci z I. stupně v nádherné hale ZŠ v Rokytnici v Orl. horách (Máme jim co závidět!!! Snad i Dobruška...
 • Aktuality ze školy
  Pobytový zájezd k moři do Itálie na poloostrov Gargáno.                     ...
 • Prvoučná vycházka Dobruškou
  Aktuality ze školy
  Za úžasnou procházku po Dobrušce děkují třeťáci i paní učitelka Tošovská panu učiteli Frýdovi. Jeho poutavé vyprávění o minulosti...
 • Aktuality ze školy
  Ve čtvrtek 1. listopadu 2018, od 16 do 17 hodin v sále školy ve 2. patře měli žáci 8. a...
 • Praha nejen barokní
  Aktuality ze školy
  Rovněž žáci osmého ročníku zamířili dne 9. října 2018 do Prahy. Jejich toulky se odehrávaly v okolí Pražského hradu. Během...
 • V Uvč sedmáci vytvořili dinomazlíčky
  Aktuality ze školy
  V hodinách volitelného předmětu užité výtvarné činnosti  budou žáci 7. ročníku po celý rok vytvářet zajímavé výtvarné objekty z...
 • Exkurze "deváťáků" do Prahy
  Aktuality ze školy
  Plánovanou exkurzi do Prahy podnikli za krásného počasí žáci 9. ročníku v úterý 10.10. Dopoledne navštívili expozici moderního umění...
 • Přespolní běh v Solnici
  Aktuality ze školy
  V úterý 2. 10. 2018 se naše škola zúčastnila přespolního běhu v Solnici. Dívky obsadily dvě kategorie. Zvlášť úspěšná byla děvčata...
 • Návštěva v knihovně
  Aktuality ze školy
  „Kdo z vás by se chtěl stát ilustrátorem?“ ptala se žáků 2.třídy ZŠ Pulická ilustrátorka dětských knížek Alena Rúčková Moravcová....
 • 4. října 2018 – Pražský hrad
  Aktuality ze školy
  Každý rok vyrážíme s ročníky druhého stupně do Prahy, letos jsme přibrali i pátou třídu a společně vyjeli poznávat krásy...
 • Sběr papíru ukončen
  Aktuality ze školy
  Ve středu 3.10. se podařilo "deváťákům" naložit plný kontejner nashromážděným papírem. Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se...
 • Pojedeme do Prahy -v říjnu
  Aktuality ze školy
  Vlastivědná exkurze do Prahy patří již mnoho let k hlavním akcím podzimu.  Letos pojedou všichni žáci 5. - 7....
 • Vycházka do Halína
  Aktuality ze školy
  V pátek 21.9. jsme šli na vycházku do lesa Halína. Průvodcem nám byl pan Martin Pumr, který pracuje také...
 • Sběr papíru v říjnu
  Aktuality ze školy
  Škola opět organizuje podzimní sběr papíru. Prosíme rodiče o pomoc při jeho dopravě  do vestibulu školy. Výtěžek slouží k...
 • 100 let od vzniku Československa
  Aktuality ze školy
  V pátek 14. září navštívil školu pan René Josef, který v pořadu divadla jednoho herce přiblížil žákům okolnosti vzniku...
 • Adaptační kurz žáků 6. ročníku
  Aktuality ze školy
  Tradičně pořádaný adaptační kurz pro žáky 6. ročníku na chatě Juráška v Olešnici měl letos velký význam pro všechny...
 • Anglická "knihovnička"
  Aktuality ze školy
  Ve dnech 12. a 13. září 2018 měli žáci naší školy možnost zhlédnout prezentaci knížek anglického nakladatelství Usborne, které...
 • Vješák před školou
  Aktuality ze školy
  Žáky hned druhý den po zahájení školního roku 2018/2019 čekalo milé překvapení v podobě akce Vješák před školou, kterou si...
 • Zahájení školního roku u prvňáčků
  Aktuality ze školy
  První rok nového školního roku navštívila devatenáct prvňáčků v doprovodu rodičů delegace radních našeho zřizovatele města Dobrušky složená z...
 • Kdy a kde používat mobily ve škole
  Aktuality ze školy
  Používání mobilů v naší škole není zakázané. Má však svá pravidla, která jsou stanovena ve školním řádu. Platí: Žáci mohou používat...
 • Přístavba nové družiny nad vestibulem
  Aktuality ze školy
  Během celých prázdnin se ve škole přistavuje nová místnost nad vestibulem. Po propojení s původní místností ŠD3 v 1....
 • Školní rok 3. září začíná!
  Aktuality ze školy
  Slavnostní zahájení v 1. ročníku za přítomnosti rodičů a zástupců rady města začíná v 8:15 hodin Zahájení ve...
 • BRANNÝ DEN 27. ČERVNA 2018
  Aktuality ze školy
  Je už tradicí, že žáci Základní školy v Pulické ulici v posledním školním týdnu vycházejí na branný pochod. 7. a 8....
 • Turisticko-vlastivědná exkurze do Orlických hor
  Aktuality ze školy
  Krásné červnové počasí využila VII. A ve dnech 19. - 20.6. ke školní turisticko-vlastivědné exkurzi do Orlických hor. Ráno...
 • Oceňování úspěšných žáků
  Aktuality ze školy
  Každý rok vedení školy oceňuje úspěchy žáků v různých školních činnostech. Někteří z nich převzali drobné ceny veřejně před...
 • Branný den 5.A
  Aktuality ze školy
  Dne 27.6.2018 se 5.A zúčastnila celoškolní akce s názvem branný den. Autobus žáky odvezl na jim neznámé místo a...
 • Zdravověda - projektový den
  Aktuality ze školy
  Na úterý 26. 6. 2018 si žáci 8. A připravili pro žáky 1. stupně projektový den – Zdravověda. Na...
 • Vlastivědná poznávací exkurze 6. A - Chábory
  Aktuality ze školy
  Náš výlet jsme odstartovali první letní den od kina. První zastavení bylo na Trojici, kde pár nadšenců hledalo "kešku"....
 • Školní výlet do akvária a Tonga
  Aktuality ze školy
                                                  ...
 • Dětský den v ŠD
  Aktuality ze školy
  Sluníčko až moc „přálo“ dětem 20. června na dětském dnu ve školní družině. Na 15 stanovištích ve funkci rozhodčích...
 • Mléko do škol - ochutnávka
  Aktuality ze školy
  Na závěr školního roku dostaly všechny děti dárek od firmy LAKTEA o.p.s., která zajišťovala po celý rok v rámci projektu...
 • Školní výlet
  Aktuality ze školy
  Ráno nás překvapilo nepříznivé počasí, kvůli němu jsme museli trochu upravit program školní exkurze. Nejprve jsme navštívili zámecký park...
 • Výlet za BABIČKOU do Ratibořic
  Aktuality ze školy
  Cyklovýlet ( 30.5.) do Ratibořic je již tradičním doplňkem učiva dějepisu i literatury žáků 8. ročníku. Zároveň si žáci...
 • Trojský kůň v ZŠ Pulická
  Aktuality ze školy
  Minulý týden byl pro sedmáky týdnem divadelním. V rámci volitelného předmětu literárně dramatická výchova nacvičili divadelní hru Antický hrdina, kterou...
 • Nabídka zaměstnání
  Aktuality ze školy
  Nabízíme práci uklízečky na částečný úvazek, cca 3 hodiny denně. Jedná se o záskok za nemocné uklízečky v průběhu...
 • Drážďany 11. května 2018
  Aktuality ze školy
  Na poznávací zájezd do Drážďan vyrazilo 44 žáků školy v doprovodu tří učitelů. V pátek 11. května 2018 jsme přesně v 6:00...
 • Aktuality ze školy
  Ředitel školy vyhovuje žádostem rodičů o přijetí jejich dětí do 6. ročníku ve školním roce 2018-19 a otevře dvě paralelní...
 • Vypouštění pstruhů do potoka
  Aktuality ze školy
  Žáci 1.A s radostí přijali pozvání na akci společnosti AquaServis dne 19.dubna 2018 v Mělčanech. V rámci Dne Země...
 • Den Země
  Aktuality ze školy
  V pátek dne 20.4.2018 se uskutečnila tradiční školní akce nazvaná Den Země. Žáci 1.- 5. ročníku soutěžili ve 30...
 • Zápis budoucích prvňáčků
  Aktuality ze školy
  Zápis do 1. ročníku naší základní školy nebyl letos tak dramatický jako vloni. K zápisu se dostavilo 23 rodičů s budoucími...
 • Návštěva z Ugandy
  Aktuality ze školy
  Zatímco se naši deváťáci v pondělí 16. dubna potili při druhém kole přijímaček, mohli si osmáci a někteří sedmáci...
 • Aktuality ze školy
  VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE ŘEDITELEM  ZÁKLADNÍ ŠKOLY v PULICKÉ ULICI.  Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č....
 • Informace k zápisu do 1.roč. 2018-19
  Aktuality ze školy
  V menu INFORMACE RODIČŮM - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU najdete potřebné informace k zápisu pro školní rok 2018-19.
 • Aktuality ze školy
  Škola pořádá sběr papíru dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Z prostředků utržených za papír odměňujeme žáky za...
 • Týden plný besídek
  Aktuality ze školy
  Nácviku na jarní besídku pro rodiče, předškoláky i spolužáky se zúčastnily všechny děti z 1. stupně naší školy. Pod vedením...
 • Aktuality ze školy
  Na prohlídku školy se ohlaste v kanceláři u paní zástupkyně, která vás po škole provede. U ředitele školy si...
 • Aktuality ze školy
  Besídku pro rodiče předvedou letos děti dvakrát, kvůli velkému počtu diváků-rodičů. Termíny jsou uvedeny na plakátu. Prosíme o dodržení...
 • Římané ve škole
  Aktuality ze školy
  Pro oživení  a názorné doplnění učiva dějepisu byli do školy pozváni poslední dva žijící Římané, kteří děti naučili základy...
 • Dětský maškarní karneval
  Aktuality ze školy
  Maškarní karneval připravily a zorganizovaly vychovatelky za podpory přátel školy a Města Dobrušky. Nedělní odpoledne patřilo více než dvěma...
 • Aktuality ze školy
  Informace k vybírání příspěvků obdrží všichni rodiče emailem. Termín pro odeslání příspěvku na účet školy do konce února 2018.  
 • Aktuality ze školy
  Zveme rodiče s dětmi na tradiční karnevalové odpoledne plné tancování a soutěžení.
 • Přihlášky na střední školy
  Aktuality ze školy
  V záložce INFORMACE RODIČŮM - VÝCHOVNÝ PORADCE najdete aktualizované informace k podávání přihlášek a vyplňování zápisových lístků (ze schůzky...
 • Lyžařské výjezdy ke "Kačence"
  Aktuality ze školy
  Jak využít zkrácený týden? Nejlépe na sněhu a sportem. I když předpověď nebyla na dny posledního lednového týdne ideální,...
 • BOVÝSEK ve škole
  Aktuality ze školy
  Hned první den školy po Vánocích měly děti v 1. – 3. třídě návštěvu. V rámci projektu „Ovoce do škol“ měla...
 • Putování do Betlému
  Aktuality ze školy
  Ve školním roce žáci i učitelé procházejí různými činnostmi, které se vztahují k významným událostem. Nejkrásnějším, ale zároveň nejnáročnějším obdobím...
 • Nové webové stránky školy
  Aktuality ze školy
  S radostí Vám oznamujeme, že naše škola má nové webové stránky. Na novém portále školy najdete nejaktuálnější informace od vedení...
 • Přání do nového roku
  Aktuality ze školy
  PF 2018  - přání všem rodičům a návštěvníkům našich nových webových stránek
 • Výjezdy žáků školy na procvičování lyžování
  Aktuality ze školy
  Škola připravuje polodenní výjezdy na průpravu sjezdového lyžování a jízdy na snowboardech pro žáky 5. - 9. ročníku do...
 • Florbalové boje mladších žáků a děvčat
  Aktuality ze školy
  Florbalových turnajů se zúčastnili i žáci 6. a 7. třídy. Bohužel skončili už v prvním kole, které se hrálo v hale...
 • Úspěšný florbalový tým nejstarších žáků
  Aktuality ze školy
  25. října vyrazili vybraní žáci 8. a 9. ročníku s panem učitelem Frýdou do tělocvičny ZŠ F. Kupky a změřili...
 • Čertovský den 5.12.2017
  Aktuality ze školy
  Projektový „čertovský den“ je již po několik let událostí celé školy, hlavně pak “deváťáků“, kteří vše připravují v rámci estetické...
 • Koncert SoliDeo 16.11.2017
  Aktuality ze školy
  Velmi zajímavá byla pro žáky i učitele návštěva dvojice hudebníků za skupiny Solideo dne 16. 11. Byly se na...
 • Turistická exkurze na Malou Skálu a Jizeru 2017
  Aktuality ze školy
  S blížícím se koncem školního roku se žáci tradičně vydávají na vlastivědné a turistické exkurze. Také osmáci a někteří deváťáci...
 • Italské Gargano v roce 2017
  Aktuality ze školy
  Kemp „Stela del Sud“ (Hvězda Jihu) v krásné přírodní destinaci Gargano se stal na osm dní domovem pro celkem...
 • Nové rozvrhy 2017/18
  Aktuality ze školy
  Na stránkách najdete nové rozvrhy tříd i učitelů na školní rok 2017 - 2018: Informace rodičům / Rozvrhy. Využijte...
 • Mléko do škol
  Aktuality ze školy
  Naše škola se přihlásila do projektu MLÉKO DO ŠKOL, to znamená, že každý žák školy jednou týdně dostane zdarma...
0
Oddělení školní družiny
0
Kmenových tříd ve škole
0
Učitelů+vychovatelů+ped.asistentů
0
Žáků v naší škole

HLAVNÍ SPONZOR NAŠÍ ŠKOLY - SOMIPO

Náš dodavatel školních potřeb

Tyto webové stránky využívají analytický soubor cookie pro vylepšení funkcí webových stránek a analýzu využívání webových stránek dle zásad GDPR. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít